ගෝඨාභය ඇමරිකාව රකිනවා කියා දිවුරා පොරොන්දු වී තිබෙනවා - චම්පික රණවක

Tuesday, October 15, 2019 0 Comments

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තවමත් ඇමරිකන් පුරවැසියෙක් බවත්, ඔහු ඇමරීකාව රකිනවා කියා දිවුරා පොරොන්දු වී තිබෙන බවත් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.පිළියන්දල එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ආසන බල මණ්ඩලයේ රැස්වීමකට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News