සජින් වාස්ගේ සහාය සජිත්ට

Sunday, October 20, 2019 0 Comments

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සමයේ සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු කටයුතු කළ සජින් වාස්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News