මහවැලි ගඟ පිරිලා නාන්නේ බලාගෙනයි - පොලීසියෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments

මධ්‍යම පළාතේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට තද වැසි ඇතිවීම නිසා මහවැලි ගගේ ජල මට්ටමද ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් ගඟේ අනාරක්ෂිත ස්ථානවලින් නෑමෙන් වළකින ලෙසෙ පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
  Read More>>