මෙල්බර්න් නිව්යෝර්ක් නගර ගැන තරුණ පරපුරේ හීනය මෙරට දී මල්ඵල ගැන්වීමට ගෝඨාභයට හැකියි - විමල් වීරවංශ

Monday, October 07, 2019 0 Comments


එදා විරැකියාවෙන් පෙලුනේ ලක්ෂ 4ක් බවත්, අද එය ලක්ෂ 10 දක්වා වැඩිවී ඇති බවත්. තේ, රබර්,පොල්, ගම්ම්රිස්, වී ආදී කාෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල මිල පහත වැටී ඇති අතර, ජනතාවගේ ජීවන බර හා බදු බර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News