“කණට පාරක්” නමින් ගුවන් විදුලි නාට්‍යයක් හැදුවැයි තිර රචකයා පොලිසියට

Thursday, October 17, 2019 0 Comments

ජාතික එක්සත් හා ප්‍රතිසන්ධාන කාර්යාලය විසින් දියත් කරන ලද මතභේදාත්මක “කණට පාරක්” ගුවන් විදුලි නාට්‍යයේ තිර රචකයාව පොලීසිය විසින් කැඳවා තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News