පෞද්ගලික බස් - ගැමුණු විජේරත්නගේ සහාය ගෝඨාභය රාජපක්ෂට

Friday, October 18, 2019 0 Comments

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී සිය සහාය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලබාදීමට 
  Read More>>