ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අක්‍රමිකතා ප්‍රශ්න කළ උපසභාපතිවරයෙකුට තර්ජන

Wednesday, October 16, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලන කමිටු රැස්වීමේදී අක්‍රමිකතා සහිත යෝජනා ප්‍රශ්න කළ ක්‍රිකට් උපසභාපතිවරයකුට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාගෙණ කළමනාකරු (INTERNATIONAL VENUE MANAGER) තර්ජනය කර අසභ්‍ය වචනයෙන් බැණ වැදී ඇති බවට වාර්තා වේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News