මහේෂ්ව මං දැම්මා - මට එජාපෙ ඇයි හොදයියක් දැන් නෑ -නීතිඥ ශ්‍රීනාත් පෙරේරා

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


ජනාධිපති නීතීඥ ශ්‍රීනාත් පෙරේරා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මොරටුව හිටපු සංවිධායකවරයෙක් මෙන්ම බස්නාහිර පළාත් හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකි. පසුකලක එජාපයෙන් ඉවත් වූ ඔහු වර්තමානයේ ජාතික ජනතා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News