ජනාධිපතිවරණට කළින් තම තමන්ගේ වැඩ පෙන්වන්න - පැෆරල් කියයි

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


පූර්ව මැතිවරණ සමයේදී තමන් ජනාධිපති තනතුරට සුදුස්සකු බව ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් ඔප්පු කරන ලෙස පැෆරල් සංවිධානය සියලුම අපේක්‍ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.එමෙන්ම තමන් ඡන්දය දෙන අපේක්‍ෂකයා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News