'හිස්බුල්ලාගෙ සේරම ඡන්ද ගෝඨාට: මං කතා කළා' - එස්. බී.

Saturday, October 12, 2019 0 Comments

ජනාධිපතිවරණයේදී වෙනම අපේක්ෂකයකු ලෙස තරග වැදුණත් නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News