ජයග්‍රණය පිටුපස රොකට් සයන්ස් එකක් නැහැ එකමුතුකමයි විශ්වාසයයි විතරයි තිබුණේ - දසුන් ශානක

Friday, October 11, 2019 0 Comments


ලංකා කණ්ඩායම ලැබූ ජයග්‍රහණය පසුපස 'රොකට් සයන්ස්’ එකක්  නොමැති බවත්, එකමුතුකමත්, ආත්ම විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ නම් කණ්ඩායමකට ලොකු ගමනක් යා හැකි බවත් ශ්‍රී ලංකා විස්සයි20
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News