මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වත්කම් තොරතුරු මුදාහරින්න -තොරතුරු කොමිසම පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

Tuesday, October 15, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකවරයා භාරයේ ඇති තොරතුරු මුදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගෙන් උපදෙස් ලබාගන්නා ලෙස තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තූවේ මහලේකමිවරයාට දැනුම්දුන්නේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News