සජිත්ට ඕනෑ වුණේ කිසිම දෙයක් නොවිකුණන බව සිය මුඛයෙන්ම තිරසාර ලෙස කීමට විතරයි -අජිත් පී. පෙරේරා

Tuesday, October 08, 2019 0 Comments


කිසිදු රාජ්‍ය දේපළක් නොවිකුණුන බව සිය මුඛය‍ෙන්ම ප්‍රකාශ කරන බව ස්ථිරසාර ලෙසට කීමට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අවශ්‍යව තිබූ බවත්, ඒ හේතුවෙන් 'ශ්‍රී මුඛයෙන්ම' එය කියන බව කී බවත් එය නියම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News