අලුත්ගම දුම්රියේ රියැදුරු - සහායක රෑ කෑමට දුම්රිය නවත්වයි

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


දින 13කට පසුව රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය සියල්ල ඊයේ (08) රාත්‍රියේ  සිට සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනය කරවීමට කටයුතු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News