ආබාධිත දෙමව්පියන්ට ඇප උපස්ථාන කරමින් ශිෂ්‍යත්වය ජයගත් නුවන්

Saturday, October 12, 2019 0 Comments

සිය ආබාධිත දෙමවුපියන්ට ඇප උපස්ථාන කරමින් අසල්වැසියන්ගේ ආධාර උපකාර ඇතිව මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි හික්කඩුව නලාගස්දෙණිය ජයන්ති ආදර්ශ විද්‍යාලයේ නුවන් මධුමාල් එම විභාගයෙන් ලකුණු 167ක් ලබාගැනීමට සමන්ව තිබේ.

මේ සිසුවා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News