ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵලවල ස්ථාන නම් නොකළ නිසා දරුවන්ට පීඩනය අඩු කළා- අකිල

Tuesday, October 08, 2019 0 Comments


පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රථම, දෙවැනි හා තෙවැනි ආදී ස්ථාන  නම් නොකර මෙවර ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම නිසා එම විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ට තවත් සිසුවකු සමඟ සැසදීමකින් හා කිසිදු පීඩනයකින් තොරව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News