තාත්තා මැරුණ දවසේ ටීවී එකින් සිංදු ඉල්ලන පුතා

Saturday, October 12, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/son-song-request-tv-father-dies.html
සුගිය සතියේ රූපවාහිනී නාලිකාවක ගීත ඉල්ලුම් කරන වැඩසටහනකදී නරඹන්නෙකුගෙන් ලැබුණ ඇමතුමක් පිළිබද අසාමාන්‍යතාවයක් හදුනාගන්නට ලැබේ.
තමා අද නිවාඩු දවසේ වීවේකයෙන් සිටිමින් ගීතයක් ඉල්ලුම් කරන බවත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News