මාධ්‍යවේදියකු පැහැරගෙන ගොස් ඝාතන සිද්ධියක් තිබෙන ටෙලි නාට්‍යයක් සියත ටීවී හදිසියේ නවතා දමලා

Tuesday, October 15, 2019 0 Comments


'සියත' රුපවාහිනියේ සතියේ දිනවල දිනපතා රාත්‍රී 8.30ට විකාශයවන 'කවී'' (Kavi) නමැති ටෙලිනාට්‍ය ඉහළින් ආ උපදෙසක් මත
  Read More>>