වයස අවුරුදු 75 ඉන්දියානු කාන්තාවක දරුවකු බිහි කරයි

Thursday, October 17, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/75-old-mother-india.html
න්දියාවේ උතුරුදිග රාජස්තාන් ප්‍රාන්තයේ වාසය කරන 75 හැවිරිදි වයස්ගත කාන්තාවක පසුගිය දා ගැහැණු දරුවෙකු බිහි කළ බව වාර්තා වෙයි. එම දරු ප්‍රසූතිය අවස්ථාවේදී එම කාත්තාව එක් පෙනහල්ලකින් ජීවත්වීම
  Read More>>