ගෝඨාභය හමුදාවෙ ඉද්දි ප්‍රශ්න දාගෙන රෙජිමේන්තු 4 කට මාරුවුණ කෙනෙක් - සරත් ෆොන්සේකා

Sunday, October 20, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/sarath-fonseka-speaks.html
යේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  සරත් ෆොන්සේකා විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හමුදා සමය ගැන විස්තරයක් කරනු ලැබ තිබේ. එහි උපුටනය පහත පරිදිය.
'ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලෝක වාර්තාවක් තියලා තියනවා. මුළු ලෝකයේම රෙජිමේන්තු 4 කට මාරු වෙවි යන්න වුණ එකම නිලධාරියා. මගේ සිංහ රෙජිමේන්තුවට එතුමා ආවේ දෙවැනියට. එහිදී එතුමාට ඉතාම අප්‍රසන්න අත්දැකීමක්
  Read More>>