ජනපතිවරණයට විදේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4ක්

Tuesday, October 15, 2019 0 Comments


එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්‍ෂණ කටයුතු සඳහා විදේශීය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4ක් පමණ පැමිණීමට නියමිත බව පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා  ඊයේ (14) පැවැසීය.
  Read More>>