දරුවන් විකුණන බ්‍රෝකර් හරහා රු.40,000 කට දරුවෙකු හදාගන්න දීලා

Friday, October 18, 2019 0 Comments


  දරුවන් නොමැති යුවළකට රුපියල් 40,000ක මුදලකට දරුවකු විකිණීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ගම්පොළ දිසා අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ තිදෙනකුට ශරිර ඇප නියම කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ පරික්ෂණයක් පවත්වන
  Read More>>