පෙම් යුවළක් බයකර 30,000ක කප්පම් ගත් කොස්තාපල් දැලේ

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


පෙම් යුවළක් බියගන්වා රුපියල් 30,000 ක පමණ මුදලක් කප්පම් වශයෙන් ලබාගත් බව කියන පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් තිදෙනෙකුගෙන් එක් පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් බොරලැස්ගමුව පොලිසිය විසින් 5 දා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News