ඇල්පිටියට යූඑන්පිය රාජ්‍ය බලය උපරිමයෙන්ම දැම්මා ඒත් සීයෙට 24 යි අපි 69 - මහින්දගෙන් නිවේදනයක්

Saturday, October 12, 2019 0 Comments

ඇල්පිටියේ ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණ ජය පිළිබදව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
එය පහතින්

මාධ්‍ය නිවේදනය

ඇල්පිටිය ඡන්ද ජයග්‍රහණය


ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ‍පක්‍ෂය හා ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ප්‍රමුඛ විපක්‍ෂ සන්ධානය අති විශිෂ්ඨ ජයක් අත්කරගෙන තිබේ. මේ ඡන්දය පවත්වනු ලැබුවේ ගිය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News