අක්කරපත්තුව කතකගේ උදරයේ තිබූ කිලෝ 19 1/2 ගෙඩියක් ඉවත් කරයි

Wednesday, October 09, 2019 0 Comments


කිලෝග්‍රෑම් 19.5 බරැති ගෙඩියක් කාන්තාවකගේ උදරයේ තිබී ඉවත් කිරීමට අක්කරපත්තුව මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරු සමත්ව සිටිති.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News