මේක තමයි 16 වෙනිදාටත් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය-මහින්ද

Saturday, October 12, 2019 0 Comments


ඇල්පිටිය ඡන්ද විමසිමේදී ජනතාව ලබාදුන් ප්‍රථිඵලය ජනාධිපතිවරණයේදී ද හිමිවන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News