ජනතා මුදල් මිලියන 11 ම මට වියදම් වුණා නාගානන්ද කියයි

Tuesday, October 08, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/nagananda-11-million.html#more
සුගිය කාලයේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනාත්මක චරිතයක් බවට පත්වෙමින් දූෂිත අධිකරණය දූෂිත දේශපාලනය ආදී මාතෘකා ගැන ආකර්ෂණීය කතා පවත්වමින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News