මුහුදේ අතරමංවී අමු මාළු කමින් දින 10 ක් සිටි ශ්‍රී ලංකා ධීවර පිරිස මියන්මාරයෙන් බේරාගනී

Thursday, October 10, 2019 0 Comments

ධීවර බෝට්ටුවේ ඇති වූ යාන්ත්‍රික දෝෂයක් නිසා මුහුදේ දින 10ක් අතරමංව සිටි ශ්‍රී ලාංකික ධීවර පිරිසක් මියන්මාරයේ වෙරළ ආරක්ෂකයන් විසින් බේරාගෙන මේ මස ශ්‍රී ලංකාවට එවීමට කටයුතු කර ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News