ලලයි ලිලයි ලයි කොල්ලයි කෙල්ලයි - නාමල් ලිමිනි නැටුම Leaked Video

Tuesday, September 03, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/09/leaked-video-namal-limini.html
වත් සතියකට පමණ පසු ලබන 12 වනදා මැදමුලනේදීත් 17 වනදා ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේදීත් විවාහ උත්සව පැවැත්වීමට සූදානමින් පසුවන නාමල් රාජපක්ෂ හා ඔහුගේ මනාලිය වන ලිමිනි වීරසිංහ සමග සාදයකදී කළ නැටුමක කොටසක්
  Read More>>