ගෝඨා අපට අභියෝගයක් :ඒත් සජිත් සමඟ ඇත්තේ ළඟින් යන රේස් එකක් - හර්ෂ

Tuesday, September 10, 2019 0 Comments

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගෙන ඇතැයි කියන කතාව මා නම් හිතන්නේ ඇත්තක් යැයි පොදු සැපයීම් සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඊයේ පැවැසීය. හර්ෂ ද සිල්වා මහතා මෙසේ ද කීවේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News