සියවසකට පෙර ගිලුණ නැවකින් හමුවූ අවර පෙත්ත නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ හයිකරලා

Friday, September 13, 2019 0 Comments


මීට සියවසකට වඩා එපිට 1913දී මුහුදු බත්ව තිබි ගොඩගෙන නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කරන ලද පෞරාණික අවරපෙත්ත (propeller) නාවික හමුදාධිපති, වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා විසින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News