ප්‍රවීණ නර්තනාචාර්ය පියසාර ශිල්පාධිපති අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Monday, September 02, 2019 0 Comments


ශ්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රවීණ නර්තන ශිල්පියකු, නර්තන ආචාර්යවරයකු හා බෙර වාදන ශිල්පියකු වන පියසාර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News