යතුරුපැදි එන්ජිමකින් පස්දෙනකුට සුවසේ යා හැකි ජීප් රථයක් නිපදවලා

Monday, September 09, 2019 0 Comments

රුපියල් 55,000 ක වියදමකින් පස් දෙනෙකුට ගමන් කිරීමට හැකි ජීප් රථ නිපදවන අපුරු කාර්මිකයෙකු පිළිබඳ පුවතක් ගලේවෙල ගල්බොක්ක යායෙන් වාර්තා විය.එම ගම්මානයේ ජීවත් වන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News