වංචා දුෂණ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට එන්නැයි රනිල්ට සිතාසි

Monday, September 09, 2019 0 Comments


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට කැඳවීමක් කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News