කලකිරුණ බවට ලිපියක් ලියා අන්තරේ කැදවුම්කරු මහිල් ඉල්ලා අස්වෙලා

Monday, September 09, 2019 0 Comments


අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු ලෙස ක්‍රියා කළ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News