රජීව් ගාන්ධි ඝාතනය කල ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව හිරෙන් නිදහස්

Wednesday, September 11, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News