අගමැති රනිල් මාලදිවයින් පාර්ලිමේන්තුව අමතයි

Tuesday, September 03, 2019 0 Comments


අයිඑස් ත්‍රස්තවාදය අවසන් කිරීම සඳහා කලාපය ගන්නා ඕනෑම ක්‍රියා මාර්ගයකට සහාය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් බව අග්‍රාමාත්‍ය  රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News