රනිල්ගේ බිරිය හා බල්ලන් සිටින ඡායාරූපය සමාජ මාධ්‍ය අතර ඉහළට

Tuesday, September 03, 2019 0 Comments


අගමැති රනිල් සිය බිරිය හා සුනඛයින් දෙදෙනෙකු සිටින
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News