තල්දෙන පන්සලක වතුරේ පාවෙන ගලක්

Friday, September 06, 2019 0 Comments

 බදුලු ඔයේ දිය නෑමට ගොස් ආපසු වැඩම කරමින් සිටි තල්දෙන ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ
වැඩවසන සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ පිරිසකට පන්සල් වත්තට යාබවද පිහිටි ඔය ඉවුරේ තිබී සැහැල්ලු
බරකින් යුත් විශාල ගල්ගෙඩියක් හමුවී තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News