ගෝඨාභයගේ නඩු යන අතරේ සිහළ රාවය උද්ඝෝෂණ වලට උසාවි සීමාවක්

Sunday, September 01, 2019 0 Comments

ඔක්තෝබර් මස 1-10 අතර කාලයේ සිහළ රාවය ඇතුළු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කඳවුරේ සංවිධාන කිහිපයක් කොළඹ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අවට පරිශ්‍රය තුළ  සිදුකරන්නට සූදානම් වන උද්ඝෝෂණ කිහිපයක් සම්බන්ධව පොලිසිය කළ පැමිණිලි වලින් පසු ඒවාට සීමා පනවන්නට අධිකරණය අද (1) තීරණය කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News