නාමල් ලිමිනි පත්තර පිට කවරෙට

Sunday, September 08, 2019 0 Comments


ලබන  සතියේ (12 වනදා) විවාහ දිවියට පිවිසීමට නියමිත මහින්ද රාජපක්ෂ වැඩිමල් පුතු නාමල් රාජපක්ෂ හා මනාලිය ලිමිනි වීරසිංහ මෙවර 'දේශය' සතිඅන්ත අතිරේකයකට පෙනී සිටි අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News