කැඩී වෙන්වුණු ඇඟිලි හතරක් මහනුවර මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරු යළි බද්ධ කරති

Friday, September 06, 2019 0 Comments


 වඩේ සකස් කිරීමේදී පරිප්පු අඹරන යන්ත්‍රයකට හසුව ඇඟිලි 4ක් කැඩී වෙන්වී ගිය තුවාලකරුවකුට පැය
පහක කාලයක් කරන ලද සැත්කමෙන් අනතුරුව ඇඟිලි සියල්ලම සාර්ථකව බද්ධ කිරීමට මහනුවර මහ රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් සමත්වී තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News