ජනපති ඡන්දෙදි මඩ ගහන පළකිරීම් මැකීමට ෆෙස්බුක් සමාගමේ සෘජු අධීක්ෂණය

Thursday, September 12, 2019 0 Comments

ජනාධිපතිවරණයේ දී මුහුණුපොත හරහා මැතිවරණ නීති රීති කඩකිරීම් නියාමනය කිරීමට ෆේස්බුක් ආයතනය පියවර ගැනීමට යයි.  ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයට අදාළ දේශපාලන පක්ෂවලට දේශපාලනඥයින්ට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News