දුමින්ද නාගමුව නැවතත් ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු ලෙස

Monday, September 09, 2019 0 Comments


පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස දුමින්ද නාගමුව අද (9)නම් කර තිබේ. ඔහු 2015
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News