පොලිස් නිවස්නයකදී දැරියන් දෙදෙනෙකු අපයෝජනය කළැයි කොස්තාපල් රිමාන්ඩ්

Thursday, September 12, 2019 0 Comments


 එකම පවුලේ ගැහැනු දරුවන් දෙදෙනෙකුට කුරුඳුවත්ත පොලිස් නිවසක් තුළදී බරපතළ ලෙස අපයෝජනය සිදු කළ බව කියන පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු මෙම මස 23 වන දින දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News