ගණිකාවකවී බොන්න මුදල් සොයාදෙන්න කියලා පහරදී දැරියකගේ යට ඇඳුම් අන්දා බිරිය පාරට එවලා

Monday, September 09, 2019 0 Comments

බිරියට පහරදී තුන් හැවිරිදි දැරියගේ යට ඇඳුම් බිරියට අන්දවා නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගයේ අඩනිරුවතින් යවා ගණිකා සේවයේ යොදවා මුදල් ඉපයීමට උත්සහ කළ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගත් බව බණ්ඩාරගම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News