අහංගම උත්සවයකට ඇමති රිෂාඩ් එන බව දැනගෙන උද්ඝෝෂණ

Monday, September 02, 2019 0 Comments

අහංගම සංචාරක හෝටල් පාසැල විවෘත කිරිමට පැමිණෙනාවට ඇමති රිෂ්ඩ් බදුර්දින් මහතාටෙ ප්‍රාදේශවාසින් විසින් විසින් දැඩිවිරෝධය පළකර ඇතැයි වාර්තාවේ.
මෙකි හෝටල් පාසල ඇමතිවරයා විසින් ඉකුත් (31) විවෘත කිරිමට නියමිතව තිබුණද ඇමතිවරයා එම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News