පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්ද්‍රසිරි ගජධීර අභාවප්‍රාප්ත වේ

Friday, September 06, 2019 0 Comments

මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතීඥ චන්ද්‍රසිරි ගජධීර මහතා අද සවස
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News