මහරගම පොහොට්ටු තොරණක් කඩා වැටී කීප දෙනෙක් රෝහලේ

Sunday, September 08, 2019 0 Comments


මහරගම හයිලෙවල් පාර හරහා ඉදිකල විශාල දේශපාලනික තොරණක් කඩා වැටීම නිසා කිහිප දෙනෙක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News