ඉන්දියාවට අලුතින් එක්වූ ගායිකාව රානුගේ ජීවිතේ වෙනස්වුණ කතාව

Sunday, September 01, 2019 0 Comments

මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ වාසනාව කියන දේ මතුවෙන්නේ කොයි වෙලේද කියල අපිට හරියටම කියන්න බැහැ. ඉපදුන දවසේ ඉදලා අපි දැකපු හීනයක් එක මොහොතකින් සැබෑ වුණොත් ඇත්තටම මොන වගේ හැගීමක් ඇති වෙයිද? මේ දවස්වල ඒ වගේ වාසනාවක් උදා වුණු කාන්තාවක් ගැන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News